manoutena logoSudarytas bendras preliminarus 2024 m. nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas

2023 07 07 apleistasInformuojame, kad vadovaujantis Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-167 „Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), buvo sudarytas bendras preliminarus 2024 m. nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas (toliau – Sąrašas).


Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 11 punktą sklypų savininkai ir (ar) nuomininkai (nuomotojai) per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos gali raštu pateikti seniūnijai (seniūnijoje pagal žemės sklypo adresą) motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš Sąrašo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių.


Įspėjame, kad nenaudojamų, apleistų kitos paskirties sklypų savininkų ir (ar) nuomininkams (nuomotojams) bus taikomas – 4 procentų – žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Bendras preliminarus nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Kriterijus, pagal kurį įtrauktas į sąrašą

1.          

Aukštakalnio g. 30, Utena

4.1

2.           

Vyžuonėlių g. 29, Utena

4.1

3.           

J. Basanavičiaus g. 126A, Utena

4.1

4.           

J. Basanavičiaus g. 126B, Utena

4.1

5.           

J. Basanavičiaus g. 126C, Utena

4.1

6.           

Tujų g. 5, Šlepečių k., Daugailių sen., Utenos r. sav.

4.1

7.           

Klevų g. 2, Šlepečių k., Daugailių sen., Utenos r. sav.

4.1

8.           

Draugystės g. 7, Radeikių k., Daugailių sen., Utenos r. sav.

4.1

9.           

Antano ir Motiejaus Miškinių g. 46, Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r. sav.

4.1

10.        

Tuopų g. 14, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

4.1

11.        

Sodų g. 1, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.

4.1

12.        

Rožių g. 2, Pačkėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.

4.1

Nuoroda į Aprašą - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a0c66fc0f8ae11ecbfe9c72e552dd5bd/asr

Informaciją parengė: Turto valdymo skyrius

2023 07 07 apleistas

Panašūs straipsniai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas