manoutena logoUtenoje pagerbti Lietuvos partizanai

DSC 15122024 m. kovo 24 d. Utenos Šaulių namuose buvo minimos Lietuvos partizano Vinco Kaulinio Miškinio ir jo bendražygių 75-osios žūties metinės. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos ir Ukmergės skyrių nariai, istorikas dr. Norbertas Černiauskas, moksleiviai, šauliai ir kiti garbūs svečiai.

Susirinkusieji pagerbti Aukštaitijos krašto partizanų turėjo galimybę pamatyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengtą edukacinę-kilnojamąją parodą „Laikom frontą!“. Parodoje pasakojama Antano Lukšos ir jo šeimos istorija, kuri neatsiejama nuo sovietų okupuotos Lietuvos istorijos – visi šeimos nariai įsitraukė į partizaninį karą ir dėl to skaudžiai nukentėjo.

Renginio metu vyko dokumentinio filmo „Antanas Lukša. Brolio Pažadas“ peržiūra.Jį pristatė šio filmo autorė ir režisierė Rūta Sinkevičienė. „Tai pasakojimas ne vien apie Antaną Lukšą – garsaus partizano Juozo Lukšos-Daumanto brolį, bet ir apie visos Lietuvos likimą ir žmones, išgyvenusius pokario baisumus“, - kalbėjo R.Sinkevičienė. Antanas Lukša – tai buvo nepaprasta asmenybė, tyra, mylinčia savo Tėvynę, širdimi, žmogus. Tai liudija tiek filmo dvasia, tiek parodos pavadinimas.

Dokumentinėje juostoje įamžintų tremtinių, politinių kalinių, to meto laisvės kovų liudininkų pasakojimai bežiūrint filmą vyresnės kartoms žmonėms spaudė ašaras.

Iš Utenos kilęs istorikas dr. Norbertas Černiauskas kalbėdamas apie Vincą Kaulinį-Miškinį, pabrėžė jo neeilinius gabumus ir talentą kovoje už laisvą Lietuvą.

Po oficialios renginio dalies visi vyko į netoliese esantį Nolėnų kaimą prie Vincui Kauliniui-Miškiniui ir jo bendražygiams atminti paminklo. Tylos minute ir gėlėmis buvo pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas.

1949 m. kovo 24 d. Utenos aps. ir vls. Nolėnų k. (dabar – Utenos r. sav.) žuvo Šiaurės rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado pavaduotojas ir Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, Utenis, apygardos vado adjutantas Albertas Guobužas-Šamas, Liūto rinktinės partizanai Alponsas Bivainis-Klimašauskas, Bronius Bivainis-Laputė, Vytautas Pakalnis-Pagirys, Napoleonas Valančiūnas-Elnias ir partizanų ryšininkas Vincas Dominykas Sirutis-Vergas.

„Pokario partizanai – Lietuvių tautos patriotai, dešimtmetį kovoję su daugeriopai gausesniu priešu, veikdami nepaprastai sunkiomis sąlygomis, gaudomi, dezinformuojami, gyvi pūdami po žeme, jie verti ainių pagarbos. Vinco Kaulinio pastangomis Utenos valsčiuje buvo įrengtas apygardos bunkeris. Atsarginiai bunkeriai buvo iškasti Kuktiškių ir Leliūnų valsčiuose. Srities vado nurodymu, į bunkerį buvo perkelta Aukštaitijos antisovietinių partizanų nelegalių laikraščių „Aukštaičių kova“ ir „Laisvės šauklys“ spaustuvė“, - prie paminklo kalbėjo V.Kaulinio- Miškinio giminaitis Genius Kaulinis. Jis pateikė trumpą ištrauką iš 1946 m. rugsėjo 15 d. laikraščio: „Kaustytam priešų batui mindžiojant mūsų gimtąją žemę, praslinko šeši sunkios vergijos ir nenuilstamos mūsų kovos už Tėvynės laisvę metai. Treti metai, kai garbingi Lietuvių tautos sūnūs – LLA Vanagai veda partizaninę kovą prieš raudonuosius parsidavėlius, kurie siekia surakinti Lietuvą kremliaus nukalintais pančiais. Laisvės niekas nedavė ir neduos. Atminkime, kad mažos tautos jėga glūdi vienybėje ir ištvermėje,“- tai buvo tik ištrauka sakė G. Kaulinis.

„Teišlieka mūsų pokario istorija nebūtinai graži ir herojiška, tegul ji bus skausminga ir teisinga, duobėta, kaip ir visas mūsų tautos istorijos kelias. Mylėkime ir prisiminkime Aukštaitijos ir visos Lietuvos partizanus, kad jie, kovodami ir mirdami giliai širdyje nešiotą Laisvės ilgesį perdavė ateities kartoms“, - pabrėžė G.Kaulinis.

Renginį organizavo: Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vinco Kaulinio-Miškinio artimieji Genius Kaulinis ir Silvestra Kaulinienė.

Paroda „Laikom frontą!“ Utenos šaulių namuose bus eksponuojama iki š.m. balandžio 12 d.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų ir Utenos jaunųjų šaulių

DSC 1512

Filmą pristato R.Sinkevičienė

Iš kairės G.Kaulinis filmo Antanas Lukša.Brolio pažadas autorė R.Sinkevičienė LGGRTC atstovė A.Jakavonienė ir S.Kaulinienė

Kalba G.Kaulinis

Panašūs straipsniai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas